Đầm len body dài tay cổ phối lưới Gardenia

SKU: DL190313-W26
1,500,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm len body dài tay cổ phối lưới Gardenia
Đầm len body dài tay cổ phối lưới Gardenia
Đầm len body dài tay cổ phối lưới Gardenia
Đầm len body dài tay cổ phối lưới Gardenia
Đầm len body dài tay cổ phối lưới Gardenia
Đầm len body dài tay cổ phối lưới Gardenia
Đầm len body dài tay cổ phối lưới Gardenia
Đầm len body dài tay cổ phối lưới Gardenia