Đầm body ngắn tay thêu hoa và xẻ tà quyến rũ

SKU: DL190313-W18
1,590,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm body ngắn tay thêu hoa và xẻ tà quyến rũ
Đầm body ngắn tay thêu hoa và xẻ tà quyến rũ
Đầm body ngắn tay thêu hoa và xẻ tà quyến rũ
Đầm body ngắn tay thêu hoa và xẻ tà quyến rũ
Đầm body ngắn tay thêu hoa và xẻ tà quyến rũ
Đầm body ngắn tay thêu hoa và xẻ tà quyến rũ
Đầm body ngắn tay thêu hoa và xẻ tà quyến rũ
Đầm body ngắn tay thêu hoa và xẻ tà quyến rũ
Đầm body ngắn tay thêu hoa và xẻ tà quyến rũ