Đầm len kim tuyến đính hoa và hạt châu ngũ sắc Walhouse

SKU: DL190313-W17
2,699,000₫
Kích thước:

Mô tả

Fengshui: best for earth birth element, fire birth element, and wood birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thổ, mệnh hỏa và mệnh mộc

Đầm len kim tuyến đính hoa và hạt châu ngũ sắc Walhouse
Đầm len kim tuyến đính hoa và hạt châu ngũ sắc Walhouse
Đầm len kim tuyến đính hoa và hạt châu ngũ sắc Walhouse
Đầm len kim tuyến đính hoa và hạt châu ngũ sắc Walhouse
Đầm len kim tuyến đính hoa và hạt châu ngũ sắc Walhouse
Đầm len kim tuyến đính hoa và hạt châu ngũ sắc Walhouse
Đầm len kim tuyến đính hoa và hạt châu ngũ sắc Walhouse