Đầm body tay cánh tiên đính hoa 3D xinh xắn

SKU: DL190313-W16
1,700,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm body tay cánh tiên đính hoa 3D xinh xắn
Đầm body tay cánh tiên đính hoa 3D xinh xắn
Đầm body tay cánh tiên đính hoa 3D xinh xắn
Đầm body tay cánh tiên đính hoa 3D xinh xắn
Đầm body tay cánh tiên đính hoa 3D xinh xắn
Đầm body tay cánh tiên đính hoa 3D xinh xắn
Đầm body tay cánh tiên đính hoa 3D xinh xắn
Đầm body tay cánh tiên đính hoa 3D xinh xắn
Đầm body tay cánh tiên đính hoa 3D xinh xắn