Đầm body Begonia and Wisteria xanh lá

SKU: DL190313-W15
1,500,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for fire birth element, wood birth element, and water birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh hỏa, mệnh mộc và mệnh thủy

Đầm body Begonia and Wisteria xanh lá
Đầm body Begonia and Wisteria xanh lá
Đầm body Begonia and Wisteria xanh lá
Đầm body Begonia and Wisteria xanh lá
Đầm body Begonia and Wisteria xanh lá