Đầm thun suông kết hoa 3D xẻ tà độc lạ

SKU: DL190313-W14
1,899,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm thun suông kết hoa 3D xẻ tà độc lạ
Đầm thun suông kết hoa 3D xẻ tà độc lạ
Đầm thun suông kết hoa 3D xẻ tà độc lạ
Đầm thun suông kết hoa 3D xẻ tà độc lạ
Đầm thun suông kết hoa 3D xẻ tà độc lạ
Đầm thun suông kết hoa 3D xẻ tà độc lạ