Đầm cổ lọ màu kem đính hoa Sơn trà trắng

SKU: DL190313-W13
2,199,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm cổ lọ màu kem đính hoa Sơn trà trắng
Đầm cổ lọ màu kem đính hoa Sơn trà trắng
Đầm cổ lọ màu kem đính hoa Sơn trà trắng
Đầm cổ lọ màu kem đính hoa Sơn trà trắng
Đầm cổ lọ màu kem đính hoa Sơn trà trắng
Đầm cổ lọ màu kem đính hoa Sơn trà trắng
Đầm cổ lọ màu kem đính hoa Sơn trà trắng
Đầm cổ lọ màu kem đính hoa Sơn trà trắng