Đầm dệt kim nâu Daisy tiny blooms

SKU: DL190313-W11
2,253,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, earth birth element, and fire birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thổ và mệnh hỏa.

Đầm dệt kim nâu Daisy tiny blooms
Đầm dệt kim nâu Daisy tiny blooms
Đầm dệt kim nâu Daisy tiny blooms
Đầm dệt kim nâu Daisy tiny blooms
Đầm dệt kim nâu Daisy tiny blooms
Đầm dệt kim nâu Daisy tiny blooms
Đầm dệt kim nâu Daisy tiny blooms