Đầm kim tuyến thiết kế thêu hoa 3D đính ngọc trai cao cấp - Màu đỏ

SKU: DL190313-W08
1,700,000₫
Kích thước:

Mô tả

Fengshui: best for earth birth element, fire birth element, and wood birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thổ, mệnh hỏa và mệnh mộc

Đầm kim tuyến thiết kế thêu hoa 3D đính ngọc trai cao cấp - Màu đỏ
Đầm kim tuyến thiết kế thêu hoa 3D đính ngọc trai cao cấp - Màu đỏ
Đầm kim tuyến thiết kế thêu hoa 3D đính ngọc trai cao cấp - Màu đỏ
Đầm kim tuyến thiết kế thêu hoa 3D đính ngọc trai cao cấp - Màu đỏ
Đầm kim tuyến thiết kế thêu hoa 3D đính ngọc trai cao cấp - Màu đỏ
Đầm kim tuyến thiết kế thêu hoa 3D đính ngọc trai cao cấp - Màu đỏ