Đầm len body xẻ tà kết hoa mẫu đơn đỏ

SKU: DL190313-W04
1,599,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm len body xẻ tà kết hoa mẫu đơn đỏ
Đầm len body xẻ tà kết hoa mẫu đơn đỏ
Đầm len body xẻ tà kết hoa mẫu đơn đỏ
Đầm len body xẻ tà kết hoa mẫu đơn đỏ
Đầm len body xẻ tà kết hoa mẫu đơn đỏ
Đầm len body xẻ tà kết hoa mẫu đơn đỏ
Đầm len body xẻ tà kết hoa mẫu đơn đỏ
Đầm len body xẻ tà kết hoa mẫu đơn đỏ