Đầm dệt kim đính hoa và ngọc trai sang trọng

SKU: DL190313-W01
1,799,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm dệt kim đính hoa và ngọc trai sang trọng
Đầm dệt kim đính hoa và ngọc trai sang trọng
Đầm dệt kim đính hoa và ngọc trai sang trọng
Đầm dệt kim đính hoa và ngọc trai sang trọng
Đầm dệt kim đính hoa và ngọc trai sang trọng
Đầm dệt kim đính hoa và ngọc trai sang trọng
Đầm dệt kim đính hoa và ngọc trai sang trọng