Đầm dệt kim dáng suông xẻ tà đính hoa 3D

SKU: DL190304-W02
1,799,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm dệt kim dáng suông xẻ tà đính hoa 3D
Đầm dệt kim dáng suông xẻ tà đính hoa 3D
Đầm dệt kim dáng suông xẻ tà đính hoa 3D
Đầm dệt kim dáng suông xẻ tà đính hoa 3D
Đầm dệt kim dáng suông xẻ tà đính hoa 3D