Đầm len cổ choker tay phối lưới

SKU: DL190303-W01
1,700,000₫
Kích thước:

Mô tả

Fengshui: best for earth birth element, fire birth element, and wood birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thổ, mệnh hỏa và mệnh mộc

Đầm len cổ choker tay phối lưới
Đầm len cổ choker tay phối lưới
Đầm len cổ choker tay phối lưới
Đầm len cổ choker tay phối lưới
Đầm len cổ choker tay phối lưới
Đầm len cổ choker tay phối lưới