Đầm dệt kim body thêu hoa tay phối sọc lưới

SKU: DL190302-W32
1,539,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm dệt kim body thêu hoa tay phối sọc lưới
Đầm dệt kim body thêu hoa tay phối sọc lưới
Đầm dệt kim body thêu hoa tay phối sọc lưới
Đầm dệt kim body thêu hoa tay phối sọc lưới
Đầm dệt kim body thêu hoa tay phối sọc lưới
Đầm dệt kim body thêu hoa tay phối sọc lưới