Đầm len đuôi cá phối ren quyến rũ

SKU: DL190302-W28
1,899,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm len đuôi cá phối ren quyến rũ
Đầm len đuôi cá phối ren quyến rũ
Đầm len đuôi cá phối ren quyến rũ
Đầm len đuôi cá phối ren quyến rũ
Đầm len đuôi cá phối ren quyến rũ
Đầm len đuôi cá phối ren quyến rũ
Đầm len đuôi cá phối ren quyến rũ
Đầm len đuôi cá phối ren quyến rũ