Đầm cổ yếm khoét vai đính hoa và châu ngũ sắc

SKU: DL190302-W27
950,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm cổ yếm khoét vai đính hoa và châu ngũ sắc
Đầm cổ yếm khoét vai đính hoa và châu ngũ sắc
Đầm cổ yếm khoét vai đính hoa và châu ngũ sắc
Đầm cổ yếm khoét vai đính hoa và châu ngũ sắc