Đầm len suông kết hoa và phối ren duyên dáng

SKU: DL190302-W26
1,199,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm len suông kết hoa và phối ren duyên dáng
Đầm len suông kết hoa và phối ren duyên dáng
Đầm len suông kết hoa và phối ren duyên dáng
Đầm len suông kết hoa và phối ren duyên dáng
Đầm len suông kết hoa và phối ren duyên dáng
Đầm len suông kết hoa và phối ren duyên dáng