Đầm suông màu đỏ rượu kết hoa trẻ trung

SKU: DL190302-W16
1,499,000₫
Kích thước:

Mô tả

Fengshui: best for earth birth element, fire birth element, and wood birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thổ, mệnh hỏa và mệnh mộc

Đầm suông màu đỏ rượu kết hoa trẻ trung
Đầm suông màu đỏ rượu kết hoa trẻ trung
Đầm suông màu đỏ rượu kết hoa trẻ trung
Đầm suông màu đỏ rượu kết hoa trẻ trung
Đầm suông màu đỏ rượu kết hoa trẻ trung
Đầm suông màu đỏ rượu kết hoa trẻ trung