Đầm thun body tôn dáng phối lưới

SKU: DL190302-W14
1,700,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm thun body tôn dáng phối lưới
Đầm thun body tôn dáng phối lưới
Đầm thun body tôn dáng phối lưới
Đầm thun body tôn dáng phối lưới
Đầm thun body tôn dáng phối lưới
Đầm thun body tôn dáng phối lưới