Set yếm ren và đầm kim tuyến màu đen

SKU: DL190302-W13
1,699,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Set yếm ren và đầm kim tuyến màu đen
Set yếm ren và đầm kim tuyến màu đen
Set yếm ren và đầm kim tuyến màu đen
Set yếm ren và đầm kim tuyến màu đen
Set yếm ren và đầm kim tuyến màu đen
Set yếm ren và đầm kim tuyến màu đen
Set yếm ren và đầm kim tuyến màu đen