Đầm thun gân body kết hoa và đính châu vàng

SKU: DL190302-W10
1,250,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm thun gân body kết hoa và đính châu vàng
Đầm thun gân body kết hoa và đính châu vàng
Đầm thun gân body kết hoa và đính châu vàng
Đầm thun gân body kết hoa và đính châu vàng
Đầm thun gân body kết hoa và đính châu vàng
Đầm thun gân body kết hoa và đính châu vàng