Đầm suông tunic trắng xẻ tà duyên dáng

SKU: DL190302-W09
825,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm suông tunic trắng xẻ tà duyên dáng
Đầm suông tunic trắng xẻ tà duyên dáng
Đầm suông tunic trắng xẻ tà duyên dáng
Đầm suông tunic trắng xẻ tà duyên dáng
Đầm suông tunic trắng xẻ tà duyên dáng