Đầm dệt kim body tôn dáng thêu ren hoa màu nâu kem

SKU: DL190302-W02
1,870,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm dệt kim body tôn dáng thêu ren hoa màu nâu kem
Đầm dệt kim body tôn dáng thêu ren hoa màu nâu kem
Đầm dệt kim body tôn dáng thêu ren hoa màu nâu kem
Đầm dệt kim body tôn dáng thêu ren hoa màu nâu kem
Đầm dệt kim body tôn dáng thêu ren hoa màu nâu kem