Đầm body len xẻ tà đính hoa và châu ngũ sắc

SKU: DL190302-W01
1,799,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm body len xẻ tà đính hoa và châu ngũ sắc
Đầm body len xẻ tà đính hoa và châu ngũ sắc
Đầm body len xẻ tà đính hoa và châu ngũ sắc
Đầm body len xẻ tà đính hoa và châu ngũ sắc