Đầm body dáng dài thêu hoa và xẻ tà quyến rũ

SKU: DL190301-W13
3,705,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for fire birth element, wood birth element, and water birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh hỏa, mệnh mộc và mệnh thủy

Đầm body dáng dài thêu hoa và xẻ tà quyến rũ
Đầm body dáng dài thêu hoa và xẻ tà quyến rũ
Đầm body dáng dài thêu hoa và xẻ tà quyến rũ
Đầm body dáng dài thêu hoa và xẻ tà quyến rũ
Đầm body dáng dài thêu hoa và xẻ tà quyến rũ
Đầm body dáng dài thêu hoa và xẻ tà quyến rũ
Đầm body dáng dài thêu hoa và xẻ tà quyến rũ