Đầm len xẻ tà kết hoa và hạt châu ngũ sắc Walhouse

SKU: DL190301-W12
2,250,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm len xẻ tà kết hoa và hạt châu ngũ sắc Walhouse
Đầm len xẻ tà kết hoa và hạt châu ngũ sắc Walhouse
Đầm len xẻ tà kết hoa và hạt châu ngũ sắc Walhouse
Đầm len xẻ tà kết hoa và hạt châu ngũ sắc Walhouse
Đầm len xẻ tà kết hoa và hạt châu ngũ sắc Walhouse
Đầm len xẻ tà kết hoa và hạt châu ngũ sắc Walhouse