Đầm len đuôi cá đính hoa tím và châu ngũ sắc

SKU: DL190227-W08
2,570,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm len đuôi cá đính hoa tím và châu ngũ sắc
Đầm len đuôi cá đính hoa tím và châu ngũ sắc
Đầm len đuôi cá đính hoa tím và châu ngũ sắc
Đầm len đuôi cá đính hoa tím và châu ngũ sắc
Đầm len đuôi cá đính hoa tím và châu ngũ sắc
Đầm len đuôi cá đính hoa tím và châu ngũ sắc
Đầm len đuôi cá đính hoa tím và châu ngũ sắc