Đầm len đen đính hoa đỏ và châu trắng

SKU: DL190227-W02
1,899,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm len đen đính hoa đỏ và châu trắng
Đầm len đen đính hoa đỏ và châu trắng
Đầm len đen đính hoa đỏ và châu trắng
Đầm len đen đính hoa đỏ và châu trắng
Đầm len đen đính hoa đỏ và châu trắng