Apricot bloom white shift dress

SKU: DL190214-W08
2,650,000₫
Kích thước:

Mô tả

Material: cotton rib knit fabric. 

Feng shui: best for metal birth element, water birth element, and earth birth element

Chất liệu: thun. 

Phong thủy: phù hợp cho người mệnh kim, mệnh thủy, và mệnh thổ

Apricot bloom white shift dress
Apricot bloom white shift dress
Apricot bloom white shift dress
Apricot bloom white shift dress
Apricot bloom white shift dress
Apricot bloom white shift dress
Apricot bloom white shift dress