Đầm suông thiết kế hoa mai vàng châu ngũ sắc - màu vàng

SKU: DL190129-W12
1,200,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, earth birth element, and fire birth element. 

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thổ và mệnh hỏa.

Đầm suông thiết kế hoa mai vàng châu ngũ sắc - màu vàng
Đầm suông thiết kế hoa mai vàng châu ngũ sắc - màu vàng
Đầm suông thiết kế hoa mai vàng châu ngũ sắc - màu vàng
Đầm suông thiết kế hoa mai vàng châu ngũ sắc - màu vàng