3D embroidery orange sheath dress

SKU: DL190129-W06
1,250,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, earth birth element, and fire birth element. 

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thổ và mệnh hỏa.

3D embroidery orange sheath dress
3D embroidery orange sheath dress
3D embroidery orange sheath dress
3D embroidery orange sheath dress
3D embroidery orange sheath dress
3D embroidery orange sheath dress