Đầm thiết kế đính hoa đào và hạt châu trắng - màu hồng

SKU: DL190129-W01
1,025,000₫
Kích thước:

Mô tả

Fengshui: best for earth birth element, fire birth element, and wood birth element Phong thủy: phù hợp với người mệnh thổ, mệnh hỏa và mệnh mộc
Đầm thiết kế đính hoa đào và hạt châu trắng - màu hồng
Đầm thiết kế đính hoa đào và hạt châu trắng - màu hồng
Đầm thiết kế đính hoa đào và hạt châu trắng - màu hồng
Đầm thiết kế đính hoa đào và hạt châu trắng - màu hồng
Đầm thiết kế đính hoa đào và hạt châu trắng - màu hồng