Đầm body đen thêu hoa đính ngọc

SKU: DL190128-W22
1,025,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element. Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim
Đầm body đen thêu hoa đính ngọc
Đầm body đen thêu hoa đính ngọc
Đầm body đen thêu hoa đính ngọc
Đầm body đen thêu hoa đính ngọc
Đầm body đen thêu hoa đính ngọc
Đầm body đen thêu hoa đính ngọc