Đầm len phối lưới thêu hoa mai

SKU: DL190128-W20
1,025,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element. Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim
Đầm len phối lưới thêu hoa mai
Đầm len phối lưới thêu hoa mai
Đầm len phối lưới thêu hoa mai
Đầm len phối lưới thêu hoa mai
Đầm len phối lưới thêu hoa mai