Đầm len thiết kế cổ lọ đính hoa

SKU: DL190128-W10
2,199,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element. Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim
Đầm len thiết kế cổ lọ đính hoa
Đầm len thiết kế cổ lọ đính hoa
Đầm len thiết kế cổ lọ đính hoa
Đầm len thiết kế cổ lọ đính hoa
Đầm len thiết kế cổ lọ đính hoa
Đầm len thiết kế cổ lọ đính hoa
Đầm len thiết kế cổ lọ đính hoa