Đầm body đen hở lưng thêu mai vàng

SKU: DL190128-W04
1,370,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element. Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim
Đầm body đen hở lưng thêu mai vàng
Đầm body đen hở lưng thêu mai vàng
Đầm body đen hở lưng thêu mai vàng
Đầm body đen hở lưng thêu mai vàng
Đầm body đen hở lưng thêu mai vàng