3D embroidery and pearls blue split sleeves mini dress

SKU: DL190128-W03
1,799,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element. Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim
3D embroidery and pearls blue split sleeves mini dress
3D embroidery and pearls blue split sleeves mini dress
3D embroidery and pearls blue split sleeves mini dress
3D embroidery and pearls blue split sleeves mini dress