Embroided Peony back tunic dress

SKU: DL190118-W35
1,450,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Embroided Peony back tunic dress
Embroided Peony back tunic dress
Embroided Peony back tunic dress
Embroided Peony back tunic dress