Đầm body khoét vai cổ yếm đính châu

SKU: DL190118-K18
1,200,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm body khoét vai cổ yếm đính châu
Đầm body khoét vai cổ yếm đính châu
Đầm body khoét vai cổ yếm đính châu
Đầm body khoét vai cổ yếm đính châu
Đầm body khoét vai cổ yếm đính châu