Đầm len thun đen suông hai tầng Black Anemone

SKU: DL0084-U001
1,399,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm len thun đen suông hai tầng Black Anemone
Đầm len thun đen suông hai tầng Black Anemone
Đầm len thun đen suông hai tầng Black Anemone
Đầm len thun đen suông hai tầng Black Anemone
Đầm len thun đen suông hai tầng Black Anemone