Black glitter halter dress with pearls

SKU: DL0082-L000
799,000₫
Kích thước:

Mô tả

Size: Free size

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Black glitter halter dress with pearls
Black glitter halter dress with pearls
Black glitter halter dress with pearls
Black glitter halter dress with pearls
Black glitter halter dress with pearls