Pearls grey high-low shift dress

SKU: DL0080-L001
690,000₫
Kích thước:

Mô tả

Size: M

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Pearls grey high-low shift dress
Pearls grey high-low shift dress
Pearls grey high-low shift dress
Pearls grey high-low shift dress
Pearls grey high-low shift dress
Pearls grey high-low shift dress