Đầm Len Khoét Vai Màu Vàng Thêu Hoa 3D Đóng Ngọc Trai Cao Cấp

SKU: DL0069-U001
1,250,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, earth birth element, and fire birth element. 

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thổ và mệnh hỏa.

Đầm Len Khoét Vai Màu Vàng Thêu Hoa 3D Đóng Ngọc Trai Cao Cấp
Đầm Len Khoét Vai Màu Vàng Thêu Hoa 3D Đóng Ngọc Trai Cao Cấp
Đầm Len Khoét Vai Màu Vàng Thêu Hoa 3D Đóng Ngọc Trai Cao Cấp
Đầm Len Khoét Vai Màu Vàng Thêu Hoa 3D Đóng Ngọc Trai Cao Cấp
Đầm Len Khoét Vai Màu Vàng Thêu Hoa 3D Đóng Ngọc Trai Cao Cấp