Đầm len body khoét vai Camellia

SKU: DL0059-U002
1,200,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm len body khoét vai Camellia
Đầm len body khoét vai Camellia
Đầm len body khoét vai Camellia