Đầm len suông kẻ sọc đen trắng

SKU: DL0043-U001
1,152,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm len suông kẻ sọc đen trắng
Đầm len suông kẻ sọc đen trắng
Đầm len suông kẻ sọc đen trắng
Đầm len suông kẻ sọc đen trắng