Đầm thun suông thắt nơ đính hoa 3D Blue Geum

SKU: DL0041-U001
1,250,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm thun suông thắt nơ đính hoa 3D Blue Geum
Đầm thun suông thắt nơ đính hoa 3D Blue Geum
Đầm thun suông thắt nơ đính hoa 3D Blue Geum
Đầm thun suông thắt nơ đính hoa 3D Blue Geum
Đầm thun suông thắt nơ đính hoa 3D Blue Geum
Đầm thun suông thắt nơ đính hoa 3D Blue Geum
Đầm thun suông thắt nơ đính hoa 3D Blue Geum