Đầm Len Đính Hoa Vải và ngọc trai 4 ly

SKU: DL0032-U001
1,350,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element. Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim
Đầm Len Đính Hoa Vải và ngọc trai 4 ly
Đầm Len Đính Hoa Vải và ngọc trai 4 ly
Đầm Len Đính Hoa Vải và ngọc trai 4 ly
Đầm Len Đính Hoa Vải và ngọc trai 4 ly
Đầm Len Đính Hoa Vải và ngọc trai 4 ly
Đầm Len Đính Hoa Vải và ngọc trai 4 ly