Fabric flowers and pearls white midi dress

SKU: DL0024-U001
1,999,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Fabric flowers and pearls white midi dress
Fabric flowers and pearls white midi dress
Fabric flowers and pearls white midi dress
Fabric flowers and pearls white midi dress
Fabric flowers and pearls white midi dress