Red apricot blossom and pearls black shift dress

SKU: DL0016-U001
1,899,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Red apricot blossom and pearls black shift dress
Red apricot blossom and pearls black shift dress
Red apricot blossom and pearls black shift dress
Red apricot blossom and pearls black shift dress
Red apricot blossom and pearls black shift dress