Flowers and pearls black shift dress

SKU: DL0015-U002
1,699,000₫
Kích thước:

Mô tả

Size: Free size

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Flowers and pearls black shift dress
Flowers and pearls black shift dress
Flowers and pearls black shift dress
Flowers and pearls black shift dress
Flowers and pearls black shift dress